Rabu, 12 Desember 2012

kamus bahasa jawa kromo inggil cirebon

kamus bahasa jawa kromo cirebon

Perbandingan Bahasa Cirebon Bebasan (Bahasa Halus)

Berikut ini adalah perbandingan antara bebasan (Bahasa Halus) Cirebon, bebasan Pemalangan, dengan bebasan Serang (Jawa Banten)
Banten Utara Cirebonan & Dermayon[10] Pemalangan/Tegalan Indonesia
Kasih Jeneng Jeneng/nami/asmi Nama
Boten Boten Mboten Tidak
Teteh Rara/Yayu Mbak/mbakyu Kakak perempuan (mbak)
Koh/iku/puniku Kuh/puniku Puniku/niku Itu
Kepetuk Kapanggih Kepanggih Ketemu
Iki Kih Niki Ini
nggih Inggih Inggih/nggih Ya
Ugi Ugi Ugi Juga
Kelipun Punapa Kenging nopo Kenapa
Hampura Hampura Ngampunten Maaf
Sege Sekul Sekul Nasi
Linggar Kesah Tindak/kesah Pergi
Darbe Gadah Kagungan Punya
Seniki Seniki Sakniki Sekarang
Matur nuhun Matur nuwun/kesuwun Matur nuwun Terima kasih
Ayun ning pundi Bade pundi Bade teng pundi Mau kemana?
Pasar Peken Peken Pasar
Salah Sawon Salah Salah
Kule Kula Kulo Saya
Uning Uning Ngertos Tahu
Bangkit Saged Saged Bisa
Napik Sampun Ampun Jangan
Nire Sampeyan / Panjenengan Njenengan Anda
Cepe Capeh Terose Kata
Gelem Bade Bade Mau
Sare Kilem Tilem Tidur
Mantuk Wangsul Wangsul Pulang
Saos Mawon Mawon Saja
Wau Wau Wau Tadi
Kepetuk Kapanggih Kepanggih Ketemu
Maler Maksih Taseh Masih

Kamus Bahasa Indonesia - Cirebon

Berikut adalah Kamus yang berisi kosakata bahasa Cirebon Bagongan, Bahasa Cirebon Bebasan, Indramayu Ngoko dan Indramayu Krama (Masyarakat Indramayu menyebut Bahasa Bagongan dengan sebutan Bagongan atau Ngoko dan Bebasan dengan sebutan Krama atau Besiken[11]) serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
Cirebon Bagongan Cirebon Bebasan dialek Indramayu Bagongan / Ngoko[12] dialek Indramayu Krama / Besiken[13] Bahasa Indonesia Penjelasan
Abad ? Abad Lestantum Abad
Abang Abrit Abang Abrit Merah
Abot ? Abot Awrat Berat
Adi
Adi
Adik (Secara Umum Laki-Laki dan Perempuan)
Nang / Enang Ayi Nang Rayi Adik (Laki-Laki)
Neng / Eneng Yayi Neng Yayi Adik (Perempuan)
Adoh Tebih Adoh Tebih Jauh
Adol Sadean Adol Sadean Dagang
Adu Aben Adu Aben Adu
Adus Siram Adus Siram Mandi
Adhem ? Adhem Asrep Sejuk
Agama Agami Agama Agami Agama
Aja Sampun

Jangan (Sampun teng Riku! = "Jangan Disitu!"
Akeh Katah Akeh Katah Banyak
Kakang Raka Kakang Raka Kakak Laki-Laki
Aki Ki Kaki ? Kakek
Aku Akên

Aku (Mengaku) ngaken (mengaku)
Alas / Luwung Wana Alas Wana Hutan
Alih ?

Pindah (Ingsun sampun ngalih teng Kuningan = Saya sudah pindah ke Kuningan)
Amarga Amargi

Akibat (amargi ingsun mboten uning kepripun pakemipun basa Bebasan Cirebon ingkang leres = akibatnya saya tidak tahu bagaimana peraturan bahasa Bebasan Cirebon yang benar)
Aig / Age Aglis Cepet / Gage Enggal Segera
Amba Wiwir Amba Wiyar Luas
Ambir Supadon

Biar
Amit /Permisi ? Amit Nuwun Sewu Permisi
Ana Wenten Ana Wonten Ada
Angel Susah Angel Sesaha Susah
Angon Angen Angon Angen Gembala Ngangon Kebo (Menggembala Kerbau)
Angot ? Kumat Kimat Kambuh
Antarane Antawise Antarane Antawise Antaranya
Apa Punapa Apa Punapa Apa
Apik Sae Apik Sae Baik
Aran Jeneng / Asmi Aran Nami/Asmi Nama
Arep Ajeng Arep Ajeng Akan
Arep mendhi Bade pundi Arep mendhi / Garep Mendhi Bade pundi Mau ke mana?
Asli ? Asli Sesupe Asli
Asu ? Asu Segawon Anjing
Ati Manah Ati Manah Hati
Aturan Pakem

Aturan
Awan Siyang Awan Rina / Siang Siang
Awak Selira / Badan Awak Salira / Badan Badan
Ayam Sawung Ayam Sawung Ayam
Bae Mawon Bae Mawon Saja
Bagen Sanggine Bagen Kêrsanipun Biarkan
Bagus Sae Bagus Sae Bagus
Baka Menawi Baka Menawa Kalau
Balik Wangsul Balik Wangsul Pulang
Banyu Toya Banyu Toya Air
Bapak Rama Bapak Rama Bapak
Batur Rencang Batur Rencang Kawan
Banyu Toya Banyu Toya Air
Bari Kaliyan Bareng Sesarengan Bersama
Bawi ? Celeng Andhapan Babi
Bebek ? Bebek Kambangan Bebek
Belah Palih Belah Palih Sepalih (sebelah)
Beli / Ora Boten

Tidak
Bênêr Lêrês Bênêr Lêrês Benar
Bendrongan ?

Main Musik (Main Musik Dengan Alat Seadanya disebut "Bendrongan"
Bêngên Rumiyen Bêngên Rumiyin / Sengen Dahulu
Bêngi Dalu Bêngi Dalu Malam
Beras Uwos Beras Uwos Beras
Bobad ? Bobad
Bohong
Bocah / Anak Lare Anak Lare Anak
Bokat ?

Takut / Barangkali "aja ning ngerep nok..!!, bokat ketendang!" (jangan di depan nak!! (perempuan), Takut tertendang!) "isun arep ngulur batur-batur nang alun-alun, bokat bae ana mengkana" (saya hendak mencari anak-anak di alun-alun, barangkali saja ada di sana)
Bonggan ?

Awas! Digunakan ketika kesal pada sesuatu atau Menantang
Brêsi Rêsik Bersih Rêsik Bersih
Bubar Bibar Bubar Bibar Bubar
Bulit ?

Curang
Buri Wingking Buri / Guri Wingking Belakang Nang Buri, Teng Wingking (Di Belakang)
Buru-Buru Kêsusu Buru-Buru Bujêng-bujêng Tergesa-gesa
Buwang Bucal Buwang Bucal Buang / Melemparkan
Cangkêm Lêsan Cangkêm / Tutuk Lêsan Mulut
Caos Seba ? ? Menghadap / Menemui
Carita ? Crita Crios Cerita
Cêg ? Cêkêl Ngasta Pegang Cêgcêgan (Pegangan)
Cilik Alit Cilik Alit Kecil
Coba Cobi Coba Cobi Coba
Cungur / Irung ? Irung Grana Hidung
Cukur Paras Cukur Paras Cukur
Dadi Dados Dadi Dados Jadi
Dagang Sadean Dagang Sadean Dagang
Dake Gadah

Punya (Dapat)
Dalan Dêrmagi Dalan Marga Jalan
Dandan ? Dandan Dandos Berhias
Dawuk ?

Dewasa
Dêlêng Ningali Dêlêng Ningali / Mirsani Melihat
Dhadha Jaja Dhadha Jaja Dada
Damar Pandhêm Damar Pandam Lampu
Dêmên Tresna Dêmên Tresna Cinta
Dêmplon ?

Seksi
Dêngkul / Tur ? Dêngkul Jengku Lutut
Dewek Piyambêk

Sendiri
Di Di Di Dipun Di (Imbuhan) Cirebon Bebasan : "Dibarokahi", dialek Indramayu Krama : "Dipun Barokahi"
Dina Dintên Dina Dintên Hari (Sedinten-dinten = Sehari-hari)
Dolan ? Dolan ? Main
Dom Jarum Dom Jarum Jarum
Doyan Purun / Kersa Doyan Purun / Kersa Suka / Mau
Duit Yatra Duit Yatra Uang
Dulung Ndahari Dulang Ndahari Suap (Makan)
Durung Dêrêng Durung Dêrêng Belum
Duwe Gadah Duwe Gadah Punya
Duwur Inggil Duwur Inggil Tinggi
êling êmut êling êmut Ingat
êmbah êyang êmbah êyang Kakek-Nenek
Embuh Wikan Embuh Kirangan / Wikan Tidak Tahu
? ? Embun-embunan Pasundulan Embun-embun
Emong Boten Emong Mboten Tidak Mau
Enak Eca Enak Eca Enak
êndas Sirah

Kepala
êndhêp êndhap êndhêp / Cindek êndhap Pendek
êndi Pundi êndi Pundi Mana
êndog Tigan êndog Tigan Telur
êngko Ajeng

Nanti
ênom ênêm ênom ênêm / timur Muda
êntêk Têlas êntok Têlas Habis
Enteni ? Enteni Entosi Menunggu
Erti Ertos

Arti (Ngertos = Mengerti) (Basa Iku alat Komunikasi, Umpami panjenengan ngertos ya leres! = Bahasa itu alat komunikasi kalau anda mengerti ya bagus!)
Esuk Enjing Esuk Enjing Pagi
Etung Etang Etung Etang Hitung
Gajah Liman Gajah Liman Gajah
Gampang Gampil Gampang Gampil Mudah
Ganti Gantos Ganti Gantos Ganti
Gawa Bakta Gawa Bakta Bawa mbakta (Membawa), Gawaan / bektan (Barang Bawaan)
Gawe Damel Gawe Damel Kerja
Gedang Pisang

Pisang
Gede Ageng

Besar
Gêlêm Purun Gêlêm Purun Mau
Gelang Binggel Gelang Binggel Gelang
Gelung Ukel Gelung Ukel Gulung
Gemuyu Gemujeng Gemuyu Gemujeng Tertawa
Gen Ugi

Juga
Genap Jangkep Genap Jangkep Lengkap
Geni Brama Geni Brama Api
Gering / Kuru /Pêyang ? Gering Kera Kurus
Getek ?

Geli
Getih Rah Getih Rah Darah
Gigir Pêngkêran Gigir Pêngkêran Punggung
Godhong Ron Godhong Ron Daun
Golek ? Golek Pados Wayang Kayu (Golek)
Gugah Wungu Gugah Wungu Bangun
Gula Gêndis Gula Gêndis Gula
Gulu Jangga Gulu Jangga Leher
Gawean Damelan ? Guneman Pekerjaan
Guyon Gujêng Guyon Gujêng Bercanda Gegujengan (Bercandaan)
Idêp Ibing Idep Ibing Bulu Mata
Idu Kecoh Idu Kecoh Ludah
Iga ? Iga Unusan Iga
Ijo Ijêm Ijo Ijêm Hijau
Ilang Ical Ilang Ical Hilang
Ilat Lidah Ilat Lidah Lidah
Imbuh ? Imbuh Tanduk Tambahan
Inep ? Inep Sipeng Bermalam
Ingu Ingah Ingu Ingah Pelihara
Irêng Cêmêng Irêng Cêmêng Hitam
Isor Andhap Isor Andhap Bawah
Isin Lingsem Isin Lingsem Malu
Isun Ingsun / Kula Reang / Kita Kula Saya
Iwak Ulam Iwak Ulam Ikan
Iya Inggih Iya Inggih Ya
Jaga Raksa Jaga Reksa Jaga Njaga, Ngraksa (Menjaga)
Jago Sawung Jago Sawung Ayam Jago
Jagong Linggih Dodok Linggih Duduk
Jala Jambêt Jala Jambêt Jala
Jalir ? ? ? Pelacur
Jaluk Pundhut Jupuk / Jokot Pendhet Ambil
Jamu Jampi Jamu Jampi Jamu
Jaran ? Jaran Titihan Kuda
Jare Cape Jare Criyos Kata (Ucap) Cirebonan : "Cape sinten?" (Kata (ucap) siapa?)
Jenggot ? Jenggot Gumbala Jenggot
Jêriji ? Driji Racikan Jari
Jero Lebet Jero Lebet Dalam
Jingkat ? Kaget Kejot Terkejut
Joget ? Joged Beksa Goyang
Kabar / Warta Wartos Kabar / Warta Wartos Berita
Kabeh Sedantên Kabeh Sêdaya Semua
Kabênêran Kalêrêsan Kabêran Kêlêrêsan Kebetulan
Kaca
Kaca Paningalan Kaca
Kae Punika Kaen Punika Itu (Dekat dengan si Pembicara)
Kali / Lêpên Benawi Kali / Lêpên Benawi Sungai
Kalung ? Kalung Sangsangan Kalung
Kandha ? Kandha Sanjang Bercerita
Kanggo Kangge Kanggo Kangge Untuk
Karang Kawis Karang Kawis Karang
Karena Kêrantên

Karena
Kari Kantun Kari Kantun Sisa (Tinggal Terakhir) / Tertinggal / Terakhir Kantun-kantun (akhirnya)
Karo Kaliyan Karo Kaliyan Bersama Teng bioskop kalian sinten inggih? (Di bioskop bersama siapa, ya?)
Karo Sareng Karo
Dengan (Garam sareng Gendhis dicampur mawon Kang! = "Garam dengan Gula dicampur aja Kang!")
Katon Kêtingal Katon Kêtingal Dapat dilihat
Katok / Cangcut Lancing Katok Lancing Celana dalam
Kaweruh
Kaweruh Seserepan Pengetahuan
Kaya / ala-ala Kados Kaya Kados Seperti (Kados Mekoten = Sepeti Begitu / Seperti Itu)
Kayu Kajeng Kayu Kajeng Kayu
Kebanjur ? Kebanjur Kelajeng Tersiram
Kêbo ? Kêbo Maesa Kerbau
Kêdêr Ewed Kêdêr Ewed Bingung
Kelanjutan Kelanjêngan

Kelanjutan
Kelapa Kerambil Kelapa Kerambil Kelapa


Keliru Klentu Keliru
Kembang Sekar Kembang Sekar Bunga
Kêmit ?

Jaga (Tugas Jaga) Kêmit Desa (Orang yang menjaga Desa)
Kêmul Singep Kêmul Singep Selimut
Kên / Kahin / Jarit Sinjang Jarit Sinjang Kain
Kene Riki Kene Riki Sini
Kêponakan Kêpênakan Kêponakan Kêpênakan Keponakan
Kêpriben Kêpripun Kêpriben Kêpripun Bagaimana
Kêramas Jamas Kramas Jamas Keramas
Kêrasan / Bêtah ? Krasan Kraos Betah
Kêringet Riwe Kêringet Riwe Keringat
Kêris ? Keris Duwung Keris
Kêrtas Dalancang Kertas Dlancang Kertas Cirebonan : "Daluwang" (Kertas yang terbuat dari Kulit Kayu)
Kêtara
Ketara Ketawis Jelas
Kêtemu Kêpanggih Kêtemu Kêpanggih Bertemu
Kêtuwon ?

Percuma / tidak dilayani dengan baik
Kêyok ? Kalah Kawon Kalah Kekalahan (Cirebon : Kasoran)
Kie Puniki / Kih Enya / Kien Puniki / Niki Ini
Kijing Sekaran Kijing Sekaran Gilang Makam
Kira Kinten Kira Kinten Kira (Perkiraan) Kinten-Kinten (Kira-Kira)
Kirim Kintun Kirim Kintun Kirim
Klambi Rasukan Klambi Rasukan Pakaian
Kongkon Kengken Kongkon Kengken Suruh
Kuburan Pasarean Kuburan Pasarean Kuburan
Kudu / Mesthi Kedah Kudu Kedah Harus
Kuku ? Kuku Kenaka Kuku
Kulon Kulen / Kulwan Kulon Kulen Barat
Kumat
Kumat Kimat Kumat


Kumpul Kêmpal Kumpul
Kuna Kina Kuna
Kuno
Kuning Jener Kuning Jenar Kuning
Kuping Talinga Kuping Talingan Telinga
Kurang Kirang Kurang Kirang Kurang
Kuwasa
Kuwasa Kuwaos Kuasa


Kuwatir Kuwaos Khawatir
Kuwayang ?

Terbayang
Kuwe Kuh / Puniku Kuwen Kuh / Puniku Itu (Jauh dari si pembicara)
Lahiran ? Bayen ? Melahirkan
Lain Dudu / Sanes Dudu Sanes Bukan
Laka Botên wêntên Langka Botên wêntên Tidak Ada
Laki Jali

Suami
Lama Dangu Lawas Lami / Dangu Lama
Lamun Bilih

Seandainya
Lamun Umpami

Umpama
Lanang Jali / Jaler Lanang Jaler Laki-laki
Larang Hawis Larang Awis Mahal
Lenga Lisa

Minyak
Lenga Latung Lisa latung

Minyak tanah
Lêwih Langkung

Lebih
Lima Gangsal Lima Gangsal Lima
Lunga Kesah

Pergi
Lupa Lêpat Klalen Kesupen Lupa
Luru Ngilari

Cari
Luru Nggulati

Cari
Mabok Mêndhêm êndhêm Mêndhêm Mabuk
Maca Maos

Baca
Manfaat / Faedah Guna Manfaat / Faedah Gina Manfaat
Mangan Dahar

Makan
Mangkat Tindak

Berangkat
Maning Malih

Lagi
Manjing Mlebet

Masuk
Mata Soca

Mata
Mati Pejah

Mati
Mayid Laywan Jisim Layon Jenazah
Melu Milet

Ikut
Mencleng ?

Lompat
Mêngana Mrika

Kesana
Mênê Mriki

Kesini
Mêngkonon Mêngkotên

Begitu
Mêtu Medal

Keluar
Mlaku Mlampah

Berjalan
Mlayu Mlajeng

Lari
Mungkin ?

Mungkin
Nang / Ning Teng

Di (Tempat)
Nang Arep Teng Ajeng

Di Depan
Nang Isor Teng Andap

Di Bawah
Nang kana Teng Riku

Di situ
Nang Mendhi Teng Pundi

Dimana
Nini ? Nini ? Nenek
Ngaji Ngaos

Mengaji
Nginum Ngombe

Minum
Nguyu Nyeni

Kencing
Olih Angsal

Mendapat
Omong Gunêm Catur Ngendika Bicara
Pada Sami

Sama
Pada bae Sami mawon

Sama saja
Pancal ?

Tendang
Papat Sêkawan

Empat
Parêk Cakêt

Dekat
Pasar Pêkên

Pasar
Pate Padem

Padam
Pati Patos Pati Patos Terlalu Beli Pati Doyan (Tidak Terlalu Suka)
Payung Pajeng Payung Pajeng Payung
Pêrabot Pêranti Abah Pirantos Perabotan
Pêrcaya Pêrcantên

Percaya
Lawang Kontên Lawang Kontên Pintu Lawang arep (Pintu Depan), Lawang Gada (Pintu Gerbang)keramas
Pira Pintên

Berapa
Piring ? Ajang Ambeng Piring
Polah ?

oleh / laku akeh polah (banyak perlakuan, banyak tingkah)
Punten Hampura

Maaf
Purun ?

Mau Panjenengan purun?(kamu mau?)
Putih Pethak

Putih
Rabi / Kurên Istri Bojo Sema Istri Sekurên = Sejodoh
Rada Rabi

Agak Rada Manis (agak manis)
Rewel ?

Cerewet
Ro / Rua Kalih

Dua
Rungu Pireng Rungu Midhanget Dengar Ngrungu, Mireng (Mendengar)
Sabên Unggal

Setiap
Salah Sawon

Salah
Sambut Sambêt

Pinjam
Sapa Sintên

Siapa (Kaliyan Sinten? "Sama Siapa?")
Sawah Sabin

Sawah
Sedang Siweg

Sedang (Melakukan) (Siweg Punapa? "Sedang Apa")
Sega Sêkul

Nasi
Sejen Liya

Lain (Mangga diterasken Liya-liya ae = "Silahkan diteruskan lain-lainnya")
Sekien Sêniki

Sekarang
Sekiki Benjing Sukiki Benjing Besok
Senajan / Ari Menawi Ari Menawa Walau
Seneng Bungah Berag Bingah Senang
Setitik Sakedik

Sedikit
Siji Sêtunggal

Satu
Sira Panjenengan

Anda
Sira Panjênêngan Kowe / Sira Sampeyan / Panjenengan Kamu
Srog Mangga Enya Mangga Silahkan Ambil Cirebonan : "Ya Asrog (Silahkan Ambil)"
Suwe
Suwe Lami Lama
Ya Mangga Ayo / Elos Mangga Silahkan Cirebon : "Ya Asrog (Silahkan Ambil)"
Taken Dangu Takon Taken Tanya Andangu (Bertanya)
Tamu Sema

Tamu
Tanduk Singat Tanduk Singat Tanduk
Teka Dugi Teka Dugi Tiba
Telu Tiba ? ? Tiga
Terus Teras

Teruskan
Tua Sepuh

Tua
Tuku Tumbas

Beli
Tur Tunten Bacut Lajeng Selanjutnya
Turu Kilem / Tilem / Kulem

Tidur
Umah Griya

Rumah
Untap ?

Durhaka
Upai Sukani Upai Sukani Beri Ngupai, Nyukani (Memberi)
Urip Gesang

Hidup
Uwis Sampun

Sudah
Wadon Istri

Perempuan
Waktu Sela Waktu Waktos Waktu
Wanci Wayah

Saat
Wareg Tuwuk

Kenyang
Wong Tiyang

Orang
Wulan Sasi

Bulan
? Kajaba

Kecuali
? Lan

Dan
? Jentik

Kelingking
? Leb

Tutup "Dileb = Ditutup" (Penggunaan Pada "Pintu")
? Maksad

Maksud (Maksadipun = Maksudnya)
? Wiraos

Bicara
Belajar Sinau / Ginau Belajar Sinau Belajar
? Kah

Itu (dekat dari si pembicara)
? Waras

Sehat
? Bethek Adang Bethak Menanak Nasi
? Serat Jungkat Serat Serabut / Serat
? ? Kengulu Kajang Bantal

2 komentar:

Komentar